Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) is een diaconaal samenwerkingsverband van christelijke kerken in de Zaanstreek/Waterland, in 2002 ontstaan op verzoek van die kerken. Diaconie mag daarbij ruim opgevat worden. Om praktische redenen hebben de kerken de verantwoordelijkheid voor het IDB neergelegd bij een Stichting met een bestuur.

Werk en inkomen   Op de muur   Jodendom, christendom, islam   Kerkdiensten met gehandicapten   ZIN - Zaans Interkerkelijk Noodfonds   Diaconaal Centrum de Bron

Laatste nieuws


IDBZW
Theatervoorstelling in het Zaantheater!
Hierdoor berichten wij u alvast dat onder auspiciën van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Z/W ook in de Zaanstreek een uitvoering wordt gegeven van ‘De OmZieners’, een theaterproductie van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, bekend van o.m. de voorstellingen ‘Lazarus?’, ‘Maria, moeder van altijddurende bijstand’ en ‘De Omdenkers’. (www.wresinskicultuur.nl)
Kerkdiensten met verstandelijk gehandicapten
Hieronder het rooster met kerkdiensten met en voor verstandelijk gehandicapten in 2017.
De donderdagavond voorafgaande aan de zondagse dienst wordt altijd de voorbereiding voor de dienst samen met de werkgroep gedaan bij de kerk en met de voorganger van de zondagse dienst.


Volgende pagina: Missie

Vorige pagina: Home IDBZW