Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) is een diaconaal samenwerkingsverband van christelijke kerken in de Zaanstreek/Waterland, in 2002 ontstaan op verzoek van die kerken. Diaconie mag daarbij ruim opgevat worden. Om praktische redenen hebben de kerken de verantwoordelijkheid voor het IDB neergelegd bij een Stichting met een bestuur.

Werk en inkomen   Op de muur   Jodendom, christendom, islam   Kerkdiensten met gehandicapten   ZIN - Zaans Interkerkelijk Noodfonds   Diaconaal Centrum de Bron

Laatste nieuws


IDBZW

Hierdoor nodigen wij u uit voor een lunch voor de voorgangers van alle kerkgenoot-schappen binnen het werkgebied van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek/ Waterland.
Mocht iemand onder u iets bijzonders aan zijn of haar collega’s kwijt willen, laat het ons dan s.v.p. weten opdat wij daar bij de voorbereiding rekening mee kunnen houden.

Wij hopen u op 23 maart a.s. vanaf 11.30 uur samen met veel collega’s te mogen begroeten in ’De Ontmoeting’ Parklaan 1, Zaandijk. Aanvang lunch: 12.00 uur.
 
Als u aan deze lunch wilt deelnemen, dan zouden wij dat graag vernemen om onnodige inkoop te vermijden. Daarvoor alvast onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het
Interkerkelijk Diaconaal Beraad Z/W
Kerkdiensten met verstandelijk gehandicapten
Hieronder het rooster met kerkdiensten met en voor verstandelijk gehandicapten in 2017.
De donderdagavond voorafgaande aan de zondagse dienst wordt altijd de voorbereiding voor de dienst samen met de werkgroep gedaan bij de kerk en met de voorganger van de zondagse dienst.


Volgende pagina: Missie

Vorige pagina: Home IDBZW